Βαθμολογία
0. Πίζα 0
0. Μπρέσια 0
0. Άσκολι 0
0. Μπενεβέντο 0
0. Τσιταντέλα 0
0. Περούτζια 0
0. Φροζινόνε 0
0. Ρετζίνα 0
0. Κοζέντσα 0
0. Πάρμα 0
0. ΣΠΑΛ 0
0. Τερνάνα 0
0. Κόμο 0
0. Κάλλιαρι 0
0. Τζένοα 0
0. Βενέτσια 0
0. Μόντενα 0
0. Μπάρι 0
0. Παλέρμο 0
0. Σούντιρολ 0
Αναλυτική Βαθμολογία